خانه / بایگانی برچسب: چگونگی قرار دادن اسکوات در برنامه تمرینی تان

بایگانی برچسب: چگونگی قرار دادن اسکوات در برنامه تمرینی تان

اسکوات برای نهایت قدرت

تنظیمات و نقطه شروع حرکت برای هر حرکتی که با وزنه انجام می شود همواره مهمترین مساله است . وقتی صحبت از اجرای اسکوات در میان است. محل قرارگیری هالتر روی پشت شما بسیار مهم است. برای اسکوات قدرتی، که به نظر من مهمترین شیوه اسکوات برای ورزشکاران و شرکت …

توضیحات بیشتر »